Privacy Statement en Cookie Policy

Disclaimer en privacy

Deze Privacy Statement en Cookie Policy is van toepassing op alle activiteiten die worden ontplooid binnen RHR Concepts. B.V. Deze holding bestaat uit de volgende websites

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 16064495

B.T.W.-nummer is 800097944B01

Hierna gezamenlijk te noemen: “DIERENVILLA”.

E-mailadres: [email protected]

Telefoonnummer: 0416 383 221 (werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur)

Bedrijfsadres: Van Harenstraat 6, 5145 RJ WAALWIJK 

Wanneer u gebruiker bent van een van onze websites of diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy Statement en Cookie Policy.

 

Privacy statement

De belofte van DIERENVILLA:

 • Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens. U kunt er op rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.
 • Wij informeren u over het gebruik van uwe gegevens en bieden u mogelijkheden om uw gegevens en de keuze die u ten aanzien van uw privacy hebt gemaakt in te zien en aan te passen.
 • U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die u ten aanzien van uw privacy hebt gemaakt.
 • U kunt op verzoek op ieder moment inzicht krijgen, wijzigingen aanvragen of de verwijdering aanvragen van alle gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

 • Bij bezoek aan (één van) onze Websites.
 • Door het afdragen van gegevens (analoog of digitaal).
 • Bij het aanvragen van producten of diensten door u als klant.
 • Bij het aanmaken van een account.
 • Bij inschrijving voor nieuwsbrieven en e-mails.
 • Bij gebruik van social media kanalen zoals Facebook, Instagram of Pinterest.

Gegevens die u aan ons verstrekt:

Wij verwerken uw persoonsgegevens door het verlenen van onze diensten (bijvoorbeeld de gegevens die aan ons verstrekt worden via email, telefoon, onze winkel of tijdens een gesprek). De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • (Bedrijfs)Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Betaalgegevens
 • Koopgedrag
 • Taalkeuze

Gegevens die we automatisch verzamelen:

Wanneer u (één van) onze websites bezoekt, verzamelen we automatisch gegevens die naar ons worden gestuurd via de computer, smartphone, tablet of andere apparatuur.

Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Over de werking van cookies en de verschillende cookies die wij gebruiken, vind u meer informatie in het hoofdstuk “Cookie Policy”. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • Browsergegevens
 • Besturingssysteem
 • Duur van uw bezoek
 • Pagina’s die u bezoekt
 • Links waar u op klikt
 • Verbindingsgegevens, zoals het IP-adres
 • Locatiegegevens op basis van uw IP-adres

Waarvoor verwerkt DIERENVILLA persoonsgegevens?

DIERENVILLA verzamelt en verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

Om bestellingen van producten en diensten te kunnen verwerken (een contractuele verplichting)
Om bestellingen van producten of diensten uit te kunnen voeren. Als u een bestelling plaatst verwerken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling bij het gewenste adres te kunnen bezorgen. Daarbij hebben we natuurlijk uw gegevens nodig voor de betaling van uw producten.

Om u als eerste te kunnen informeren
Om u als klant als eerste nieuwsbrieven en berichten te kunnen sturen en zo te informeren over actuele aanbiedingen en acties.

Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren
Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiertoe verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden.

Om uw en onze belangen te beschermen
Om als de situatie dat vraagt u te kunnen informeren over een nieuw privacy statement maar ook als de situatie zich voordoet dat er een datalek is.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Om u goed van dienst te zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten zoals de website. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product. Doormiddel van marktonderzoek en samenstellen van gegevens kunnen wij ook onze producten en diensten verder ontwikkelen.

Voor promotie- en marketingdoeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wij kunnen uw gebruik van onze website koppelen aan de informatie die bij ons over u bekend is om onze dienstverlening te verbeteren en om voor u relevante advertenties te tonen. Wij kunnen de gegevens die wij van u hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Wij kunnen u persoonlijke aanbiedingen op basis van o.a. eerdere aankopen sturen waarvan wij denken dat deze voor u relevant zijn.

Om wettelijke verplichtingen na te komen
In Nederland zijn wij verplicht om bepaalde gegevens vast te houden voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden vanwege commerciële redenen. Alleen voor de uitvoer van onze diensten kunnen we uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze Privacy en Cookie Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij maken gebruik van verschillende diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor DIERENVILLA. Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. DIERENVILLA heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. Het betreft deze partijen: bezorgpartners, leveranciers, productondersteuning, betaalpartners (u leest hier het privacybeleid van Afterpay, en hier het privacybeleid van MultiSafePay), IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Daarnaast hebben binnen DIERENVILLA afzonderlijke rechtspersonen beperkte toegang tot uw gegevens voor verschillende marketingdoeleinden.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan [email protected].

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij DIERENVILLA te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Van bovenstaande bewaartermijnen wordt afgeweken indien er sprake is van een wettelijke uitzondering (waaronder fiscale bewaarplichten), of in het geval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Wij maken tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-)verbinding.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Uw recht op inzage en wijziging

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: [email protected], of per post: DIERENVILLA, Van Harenstraat 6, 5145 RJ WAALWIJK 

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de vorengaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming zijn met de wet, en worden binnen vier weken door ons behandeld.

U kunt zelf op ieder moment uw gegevens inzien via uw account op de DIERENVILLA websites.

Jonger dan 16

Iedereen, zowel jong als oud, mag vanzelfsprekend onze winkels bezoeken en/of gebruik maken van onze diensten. In het geval u jonger bent dan 16 mogen wij echter géén persoonsgegevens van u verwerken tenzij uw voogd(en) hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij verzoeken u géén persoonsgegevens aan ons te verstrekken indien u hiervoor géén toestemming hebt gekregen van uw voogd(en).

Uw account bij DIERENVILLA

Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die DIERENVILLA via de website’s aanbiedt, kunt u een webshop account aanmaken. Wanneer u een account creëert, wordt aan u gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken. U bent niet verplicht alle gegevens te verstrekken. Het verstrekken van een geldig e-mailadres, voor- en achternaam is verplicht. Daarnaast kunt u op eigen initiatief meer gegevens achterlaten. De gegevens die u verstrekt kunt u altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer gegevens u invult, des te beter DIERENVILLA haar dienstverlening op u kan afstemmen. DIERENVILLA gebruikt de verstrekte gegevens, naast de verder in dit Privacy Statement genoemde doeleinden, om het account te kunnen aanmaken en u de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren.

Als u van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor u gegevens moet verstrekken die u al eerder hebt verstrekt, zullen deze gegevens automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat u bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw gegevens moet invoeren.

Persoonlijke aanbiedingen

Op grond van de gegevens die door DIERENVILLA zijn verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert DIERENVILLA haar aanbiedingen zo goed mogelijk op u af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van nieuwsbrieven, e-mailberichten, post of door persoonlijke aanbiedingen op de DIERENVILLA website of via websites van derden onder uw aandacht worden gebracht. Dit gebeurt alleen via de kanalen waar u uw toestemming voor hebt gegeven via de DIERENVILLA website of e-mails.

Om de aanbieding persoonlijk te maken, gebruikt DIERENVILLA een aantal gegevens van u, waaronder mogelijkerwijs: de producten die u bij DIERENVILLA koopt, via welk kanaal u uw aankopen doet, van welke DIERENVILLA aanbiedingen u gebruik maakt, wat u in onze nieuwsbrief aanklikt en uw websitebezoek-gegevens. Daarnaast wordt de informatie die DIERENVILLA u toestuurt aangepast aan het profiel dat u invult.

Verder verwerkt DIERENVILLA de gegevens die u aan ons hebt opgegeven, zoals o.a. uw voornaam en uw e-mailadres. DIERENVILLA bewaart deze gegevens totdat u ze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via uw DIERENVILLA-account.

E-mails en nieuwsbrieven

Op de DIERENVILLA Website kunt zich aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven via e-mail met aanbiedingen en algemene informatie over de DIERENVILLA showroom en promotionele acties. DIERENVILLA verwerkt uw gegevens om nieuwsbrieven te versturen. Indien u deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun u zich op elk moment uitschrijven via de in de nieuwsbrief aangegeven wijze (opt-out link). DIERENVILLA bewaart uw inschrijving en uw gegevens totdat u aangeeft dat u de nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreert DIERENVILLA nog wel dat u zich heeft afgemeld.

Contact met DIERENVILLA

Als u contact opneemt met de klantenservice van DIERENVILLA, omdat u vragen of klachten heeft over de dienstverlening van DIERENVILLA, zullen uw contactgegevens en uw vraag of klacht door DIERENVILLA worden bewaard. DIERENVILLA kan u vragen om meer gegevens te geven indien zij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vraag en de afhandeling van klachten. De verstrekte gegevens worden tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy en Cookie Statement vermelde doeleinden.

Sollicitaties

Voor de ontvangst en bewerking van sollicitaties gebruikt DIERENVILLA een centraal sollicitatiesysteem. Deze persoonsgegevens worden 3 maanden bewaard en worden dan vernietigd.

 

Cookie Policy

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

Veilig en vertrouwelijk

De informatie die is opgeslagen in de cookies worden gebruikt voor deze website en kunnen worden gebruikt door derden om persoonsgegevens te verzamelen zoals uw IP adres en u te volgen als u naar een andere website gaat. Dit gebeurt alleen als u toestemming hebt gegeven voor de cookies.

Wij maken gebruik van onderstaande cookies:

Eerstepartijcookies
Deze cookies worden door onze website naar uw browser verstuurd.

Derdepartijcookies
Deze cookies worden door een domein of een pagina die door een andere entiteit wordt beheerd naar uw browser verstuurd. Bijgevolg worden ook via deze cookies verzamelde gegevens verwerkt.

Sessiecookies
Dit zijn cookies die uitsluitend worden gebruikt tijdens een bezoek aan onze website, d.w.z. dat de verwerkte gegevens vluchtig zijn en na een korte tijdspanne weer worden verwijderd.

Permanente cookies
Dit zijn cookies die worden geplaatst om gedurende langere tijd gegevens te verwerken. Ze blijven bestaan nadat u bent gestopt met navigeren over internet, de browser hebt gesloten en de computer hebt uitgezet. Permanente cookies verwerken gedurende langere tijd gegevens.

Analytische cookies 
Met gebruik van Google Analytics en andere analytische cookies wordt bijgehouden hoe onze website wordt gebruikt. Zo kunnen wij de kwaliteit van de website verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt beveiligd (via SSL) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in verschillende landen binnen de EER en daarbuiten. Om te lezen wat Google met uw (persoons)gegevens doet kunt u het privacybeleid van Google lezen voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics .

Social Media cookies
Op onze website zijn buttons opgenomen naar sociale netwerken als Facebook, Instagram en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van respectievelijk Facebook, Instagram en Pinterest zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van FacebookInstagram en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Hoe kunt u cookies uitschakelen?

U kunt er altijd voor kiezen om enkele of alle cookies uit te schakelen. U kunt het configuratiescherm van uw browser gebruiken om cookies te beheren.

 

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy Statement en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens DIERENVILLA:

Indien u vragen heeft over onze Privacy Statement en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

 • Per e-mail:
 • Per post:
  • DIERENVILLA
  • Van Harenstraat 6
  • 5145RJ WAALWIJK
 • Telefonisch:
  • 0416 383 221 (werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur)

Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op: 24 mei 2018.

Deze website gebruikt cookies voor gepersonaliseerde advertenties om u te verzekeren van de best mogelijke ervaring. Manage cookies